Venstre lover kamp om politisenteret

Pål Farstad (V) varsler at partiet vil forfølge lokaliseringen av nytt lønns- og regnskapssenter for politiet.

Pål Farstad (V) varsler at partiet vil forfølge lokaliseringen av nytt lønns- og regnskapssenter for politiet.

Artikkelen er over 4 år gammel

Politidirektoratet ønsker lønn- og regnskapssenteret til Drammen. Alle lokaliteter nord for Lillehammer utelukkes fra videre vurdering.

DEL

I dag ble forslaget lagt ut på høring, skriver Politiforum.

POD har vurdert Drammen som alternativ opp mot Ringerike, Gjøvik, Fredrikstad/Sarpsborg, Sandefjord/Larvik, Grenland, Hamar, Tønsberg og Lillehammer.

Alle steder som i dag har lønn- og regnskapsfunksjoner var i utgangspunktet aktuelle, men steder som Tromsø, Mosjøen, Steinkjer, Trondheim, Kristiansund, Florø, Bergen og Kristiansand ble utelukket fra videre vurdering på grunn av for stor driftsrisiko i gjennomføringsfasen - på grunn av lav tilgang på lokalt bosatte arbeidstakere med nødvendig kompetanse.

Dermed ble ingen steder nord for Lillehammer vurdert av POD, skriver Politiforum.

- Uakseptabelt

Stortingsrepresentant Pål Farstad (V) varsler at partiet vil forfølge saken.

- Det er en helt uakseptabel tankegang at det er for stor driftsrisiko i gjennomføringsfasen å tenke etablering nord for Lillehammer. Venstre godtar ikke slike vurderinger. Venstre forventer at Kristiansund fortsatt er et meget aktuelt lokaliseringssted. Denne saken følger vi opp, sier Farstad til TK.

Partileder Trine Skei Grande bekrefter at saken blir et tema med regjeringen. Lederen for et av regjeringens støttepartier reagerte med skuffelse på nyheten om at Politidirektoratet utelukker å gå videre med alle alternativer nord for Lillehammer som lokalisering for nytt lønns- og regnskapssenter for politiet.

- Dette strider mot politiske avtaler vi har gjort med regjeringen. Forslaget fra POD er allerede tatt opp med regjeringen, men foreløpig har vi ikke fått noen god forklaring, sier Skei Grande til TK.

- Før helgen inngikk vi en overordnet avtale med regjeringen som også omhandlet utflytting av statlige arbeidsplasser til distrikter som strevde med økende arbeidsledighet. Enigheten om dette var en av årsakene til at vi ble med på en avtale om inntektssystemet. Dette forslaget er ikke slik vi har tenkt det, og vi håper det heller ikke er slik regjeringen har tenkt det, sier Skei Grande til TK.

Hun er i likhet med Farstad uenig i Politidirektoratets begrunnelse:

- Dette senteret vil inneholde en type elektronisk basert virksomhet som kan utføres overalt, og hvor det bør være lett å bygge opp kompetanse lokalt, mener partilederen.

- Det har vært en forutsetning at dette er en lokalisering som skal besluttes administrativt at Politidirektoratet. Hvor stor er da muligheten for å få overprøvd den politisk?

- Det vi vet ikke, men vi må jo prøve, sier Skei Grande

Gir seg ikke

Assisterende rådmann Per Sverre Ersvik er den som har holdt i saken i Kristiansund. Han forsikrer at kommunen ikke har tenkt å gi seg, og især ikke på de argumentene som framføres av POD.

- Vi har ikke tenkt å gi oss på denne begrunnelsen. Det argumenteres blant annet med at Drammen har fleste ansatte innenfor denne tjenesten i dag, og at tjenesten innebærer spesielt mye manuelt arbeid. Men samtidig har man satt seg mål om en effektivisering som jeg ikke kan skjønne annet enn vil forutsette  en omfattende automatisering. Da blir det overraskende at man vektlegger hensynene til dagens situasjon så tungt, sier Ersvik.

Også leder for Nordmøre regionråd Orkide, Ola Rognskog, stusser kraftig på begrunnelsen.

- Nå har jeg dessverre et veldig spinkelt grunnlag for å uttale meg da jeg ikke kjenner detaljene i utredningene. Men det framstår for meg som mer enn merkelig at den såkalte fagligheten igjen skal gi seg utslag i såpass skjønnsmessige avveinnger. Jeg tillater meg å stlle spørsmålet om det er  rimelig grunnlag fra å utelukke alt nord for Lillehammer fra vurderingen. Så spesiell kompetanse kan denne etableringen umulig forutsette, sier Rognskog til TK.

Samlet vurdering

Det er ut fra en samlet vurdering at Politidirektoratet foreslår BA-region Drammen som stedsvalg for felles lønns- og regnskapsenhet i politi- og lensmannsetaten.

"Drammen vurderes å være det klart mest kostnadseffektive alternativet, både når det gjelder lønn og personellmessige driftskostnader, omstillingskostnader og kostnader knyttet til rekruttering og opplæring», er PODs begrunnelse.

«Med hensyn til lokaliseringspolitikken har BA-region Drammen en middels til høy grad både av statlig sysselsetting og sysselsetting generelt, og vurderes noe lavere enn flere av de øvrige alternativene når det gjelder hensynet til statens lokaliseringspolitikk. Etter en helhetsvurdering vurderes allikevel BA-region Drammen ut fra disse kriteriene som det beste alternativet for etablering av lønns- og regnskapsenheten», fortsetter de.

67 lønns- og regnskapsmedarbeidere bor i dag innen en times reisevei fra Drammen, i følge POD.

Ut på høring

Forslaget skal være på høring til 6. juni. Aktuelle høringsinstanser vil være departementer, kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, politidistrikt og særorgan, og politietatens tjenestemannsorganisasjoner.

POD vil også avholde en høringskonferanse i midten av mai. Målet er at endelig beslutning om lokaliseringen av lønn- og regnskapssenteret skal fattes innen sommeren. Enheten skal etter planen være i drift fra begynnelsen av 2017, ifølge POD.

Artikkeltags