Rådmannen går for hundepark i Byskogen

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

I bystyrets møte den 13. desember 2016 ble det vedtatt verbalforslag der rådmannen bes utarbeide et forslag til et egnet areal for hundelufting i Folkeparken, Brunsvika eller et annet sted som kan tilpasses formålet. Utformingen skal ikke begrense mulighetene for allment friluftsliv.

Avgrenset, men åpent

Kristiansund kommune har gjennom årene mottatt henvendelser fra flere interessegrupper i det lokale hundemiljøet med ønsker om et aktivitetsområde for hundelufting og trening.

Ønsket er et større, avgrenset område som kan gjerdes inn, men som er åpent for alle. Noen hundemiljøer har i tillegg ønske om å kunne sette opp en låsbar container for lagring av utstyr i tilknytning til området.

Flere aktuelle områder er tatt opp til vurdering: Møst gamle skole, området mellom Demningen og Røssern, Hestehagen Dalen gård og Storskarven.

Ferdigstilling neste sommer

Kommunalteknikk festet seg ved et område kommunen eier på gnr. 34, bnr. 2 mellom Skogveien og fylkesvei 680 i Byskogen, og begrunner dette med at det her er bra klaring til bebyggelse, mulighet for å sette fra seg bil (mer parkering kan opparbeides) og ligger i en del av Byskogen der det virker å være lite ferdsel.

Det antas at det vil være forholdsvis liten konflikt mellom aktivitet til hundelufting og annen bruk av dette området.

Rådmannen slutter seg til Kommunalteknikks vurdering om at det beste alternativet for opparbeiding av hundeluftepark er alternativ Byskogen. Tiltaket søkes innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2018 med kr 500.000 og med mål om ferdigstilling av hundelufteparken innen 1.juni 2018. Politikerne tar den endelige beslutning førstkommende tirsdag.

Den totale kostnaden for hundeparken er anslått til 452. 500 kroner.

Artikkeltags