Samferdselsutvalget i Kristiansund kommune er ikke bare kritisk til bompengeinnkreving ved Viadukten og den avvisningseffekten dette kan ha i forhold til sentrum og Atlanten-området, slik som omtalt i Tidens Krav mandag. Medlemmene i utvalget er også kritisk til at bypakken ikke legger opp til utbedring av Nordsundbrua.

Les også: Slik skal bypakken endre Kristiansund

Utvalget mener det er viktig å få framskyndet ny bru, og ønsker å se dette sammen med eventuell endret prioritering av byggetrinnene i bypakken og eventuelle andre konsekvenser.

Tidens Krav kunne allerede sist høst fortelle at verken ny bru eller utbedring av Gomabakken er med i Statens vegvesens planer om bypakke for Kristiansund. Begrunnelsen er at det ikke er penger nok til å finansiere ny bru, og at prosjektet eventuelt kan vurderes på et senere tidspunkt.

Politikerne er på sin side redde for at dagens tofelts bru skal bli en flaskehals på den nye innfartsveien.

Saken kommer opp på nytt i neste møte i samferdselsutvalget 15. april.