Broberg-maleriene på Nordmørskafeen bevares

På veggene i Nordmørskafeen sitter et lite stykke lokalhistorie. Lauritz Broberg malte i sin tid kunstverk rett på betongen. Disse skal bevares for fremtiden selv om lokalene skal bli hybler.