Kristiansund «under administrasjon»

Assisterende rådmann Per Sverre Ersvik tror Kristiansund vil være ute av Robek-lista igjen allerede neste år.

Assisterende rådmann Per Sverre Ersvik tror Kristiansund vil være ute av Robek-lista igjen allerede neste år.

Artikkelen er over 4 år gammel

Inn på Robek-lista, men assisterende rådmann har tro på utmelding allerede i 2016.

DEL

Det er Fylkesmannen som i et skriv til Kommunal- og moderniseringsdepartementet torsdag, melder Kristiansund kommune inn i Robek. Årsaken er manglende inndekning av underskuddet i 2013.

Assisterende rådmann Per Sverre Ersvik tror imidlertid ikke dette blir langvarig.

- Allerede i april i år vedtok bystyret en budsjettreduksjon som sikrer utmelding i 2016, sier han i en pressemelding kommunen sendte ut torsdag.

Dette er Robek

Konsekvensen av å komme på Robek-lista er at kommunen må ha godkjenning fra Fylkesmannen (staten) for å ta opp nye lån eller gå inn i langsiktige leieavtaler. Kommunen må også lage en økonomisk handlingsplan som fylkesmannen skal føre tilsyn med.

Per juli 2015 er det i alt 46 av landets kommuner som er innmeldt i Robek. Av disse er seks fra Møre og Romsdal; Ålesund, Hareid, Stranda, Sykkylven, Fræna og Kristiansund.

For å havne på lista må en kommunen være i alvorlig økonomisk ubalanse. Da vil fylkesmannen melde kommunen inn i «Register for betinget godkjenning og kontroll» (Robek). Å være i økonomisk ubalanse er i denne sammenhengen er definert i kommunelovens paragraf 60 nr. 1. Ubalansen er tilstede dersom kommunen har vedtatt et årsbudsjett eller en økonomiplan uten å ha dekking for alle utgiftene. Det kan også være at kommunestyret har vedtatt et underskudd i regnskapet som blir fordelt utover det påfølgende budsjettåret, eller at kommunen har en vedtatt en plan for dekking av regnskapsunderskudd som kommunen ikke greier å følge.

Merforbruk på 15,3 millioner kroner

Kristiansund kommune hadde i 2013 et regnskapsmessig merforbruk på 15,3 millioner kroner.

Da bystyret behandlet regnskapet for 2013, samt i senere budsjettsaker i 2014, ble det vedtatt å dekke inn merforbruket for 2013 ved bruk av disposisjonsfond allerede i 2014.

Å pålegge seg selv en strengere praksis enn det kommuneloven krever, viste seg å være en for ambisiøs målsetning, da den kommunale driften også for 2014 endte med et betydelig underskudd. Fylkesmannen har derfor besluttet at Kristiansund nå meldes inn i Robek som følge av manglende inndekning av merforbruket fra 2013. Dette med hjemmel i kommunelovens paragraf 60.

- Kommunen er inne i en krevende økonomisk periode. At vi nå blir innmeldt i ROBEK er leit og ikke noe politisk ledelse har ønsket eller forutsett. Vi gjorde justeringer for å dekke inn tapet i 2013 over ett år, men kom dessverre ikke i mål. Det er dette som er grunnen til innmelding, sier fungerende ordfører Line Hoem i pressemeldingen.

Skal redusere driften med 75,2 millioner

Som følge av kommunens vanskelige økonomiske situasjon, fremmet rådmannen allerede i februar i 2015 en sak for bystyret om betydelig budsjettreduksjon. Bystyret vedtok at rådmannen skulle finne tiltak som reduserte driftsutgiftene med minst 50 millioner kroner, og fremme disse for politisk behandling.

I april vedtok bystyret å gjennomføre tiltak som skal redusere de kommunale driftsutgiftene med 75,2 millioner kroner fra og med i år.

Det ble samtidig vedtatt et vesentlig strengere oppfølgings- og rapporteringssystem, som blant annet innebærer ukentlig rapportering på tiltakspakken. Status ved begynnelsen av juli viser at reduksjoner på 34,1 millioner kroner (46 % av tiltakspakken) allerede er gjennomført. Framdriften i arbeidet kan følges på kristiansund.no med ukentlige oppdateringer.

Hoem mener kuttene har gitt resultater

- De store kuttene som allerede er vedtatt har gitt resultater, og en vellykket gjennomføring gjør at vi kan meldes ut av Robek i 2016. I praksis vil gjennomføringen også gjøre de justeringer som er nødvendige for å levere gode tjenester med de økonomiske midler vi har til disposisjon, gi kommunen et etterlengtet økonomisk overskudd samt ruste oss for kommunereformen som et sterkere regionsenter, sier fungerende ordfører Line Hoem.

- Vi er nå inne i en periode der skatteinntektene faller kraftig og vi opplever at regjeringen skyver ansvaret nedover. Dette bekymrer oss, sier fungerende ordfører Line Hoem. Regjeringen burde gått lengre for å kompensere kommunene for dette tapet. Regjeringens prioriteringer om store skatteletter rammer oss også, tilføyer Hoem.

Artikkeltags