Må utvide gravstedene

Kirkelandet gravsted i Kristiansund må utvides.

Kirkelandet gravsted i Kristiansund må utvides.

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Bystyret i Kristiansund gjorde i desember 2016 et vedtak om det må settes i gang et arbeid for å få på plass flere gravplasser i Kristiansund. Blant annet skal det ses på muligheten for å etablere et nytt gravsted på Nordlandet, samt utvide Kirkelandet gravsted.

I årsrapporten til Kristiansund kirkelige fellesråd kommer det fram at det begynner å bli for lite urnegraver og kistegraver ved gravstedet på Kirkelandet. Gravferdsloven sier noe om antall graver som til enhver tid skal stå ledig.

På Nordlandet er det også for få. Innlandet og Gomalandet har nok plasser sett i forhold til antall begravelser i året.

På Frei ble det for ni år siden satt i gang et arbeid med å utvide kirkegården. Mye er gjort, men jobben er ikke ferdig, da det ikke finnes penger. Plenarbeid og parkarbeid gjenstår.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken