- Tror ikke vi har råd

Kirsti Slotsvik.

Kirsti Slotsvik. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Styremedlem i Helse Møre og Romsdal vil ha vurdert å ta ned fellessykehuset med 1,3 milliarder kroner.

DEL

Sykehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) har en foreløpig kostnad på 4,3 milliarder kroner, inkludert nytt distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

– Jeg tror ikke vi har råd til å bygge så dyrt. Og det er nå vi må si noe om det, sa Kirsti Slotsvik i mandagens styremøte, ifølge Sunnmørsposten.

Hun spurte rett ut om styret mente at man kunne bygge det nye akuttsjukehuset som tegnet på Hjelset.

– Det er et litt festbremsspørsmål, men jeg tror det er viktig å spørre, fortsatte hun.

– Egentlig kunne jeg ønske meg et regnestykke som går på lavere kostnad for utbygging. Hva om man bygger til 3,5 milliarder, hva om en vurderer 3 mrd.? At vi da ser på hvor mye sunnere økonomien kunne vært. Vi sitter hele tiden og budsjetterer oppover, i stedet for å se hva vi har tilgjengelig, var den klare tale fra Slotsvik, ifølge Sunnmørsposten

Slotsvik var ikke beroliget da hun fikk høre analysene til økonomidir. Heidi Nilsen, som så for seg å komme i pluss langt ut på 2030-tallet i ulike scenario. Det er en forutsetning at helseforetaket greier å effektivisere bort en halv milliard over driften i løpet av de nærmeste fem årene. Situasjonen er så langt ikke lystelig, den negative prognosen for 2016 er ytterligere forverret til minus 66 millioner kroner.

Styreleder Stein Kinserdal diskuterte også om det var mulig å presse ned prisen. Han påpekte at mange nye sjukehus blir beregnet til en kvm-pris på 50.000 - ikke 70.000 som SNR.

I styremøtet ble det kjent at prosjektstyret har bedt administrasjonen om å ta ned arealet for hele SNR-prosjektet med 1000 m2 netto. Bakgrunnen skal være at man har tatt inn noe ekstraareal som påfører prosjektet høyere kostnader.

I styremøtet ble det også presentert alternative tomter for et DMS i Kristiansund. Blant tomtene som var nevnt var Storhaugen, Idrettsplassen, Kirktomta, Gassverktomta og Devoldholmen - alt på Kirkelandet.

Etter det TK kjenner til er imidlertid dette alternativer som er spilt inn av Kristiansund kommune med rimelig klar beskjed om at det er prosessuelle, og ikke reelle alternativer. Kommunen ønsker primært å drive videre i dagens sykehusbygg. En slik drift skal nå vurderes i en mulighetsstudie til høsten, der man sammenligner med en DMS-løsning knyttet til det kommunale helsehuset på Storhaugen.

Dagkirurgi i Kristiansund er faglig vurdert som gjennomførlig for 80 % av pasientene i de utvalgte fagområdene gynekologi og ortopedi. Uten dagkirurgi beregner SNR-prosjektet at man kan samle virksomheten i Kristiansund på 1556 kvm netto, med dagkirurgi på opptil 5157 kvm. Det siste alternativet forutsetter videre bruk av dagens sykehus.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken