Seks anlegg tildelt midler

Tilskudd: Nordlandet ungdomsskole får 300.000 kroner i spillemidler til ballbinge. Skolen søkte også om midler til gymnastikksal, basketballbane, skatepark og klatrevegg, men fikk ikke penger til disse formålene. Foto: Eilif Odde

Tilskudd: Nordlandet ungdomsskole får 300.000 kroner i spillemidler til ballbinge. Skolen søkte også om midler til gymnastikksal, basketballbane, skatepark og klatrevegg, men fikk ikke penger til disse formålene. Foto: Eilif Odde

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Over tre millioner kroner er blitt tildelt i spillemidler til anlegg i Kristiansund i år.

DEL

For 2015 er det blitt tildelt spillemidler til seks anlegg i Kristiansund kommune, på til sammen 3.051.000 kroner. Dette er 993.000 kroner mer enn tildelingene i 2014.

Spillemidlene er tilskudd som kommer fra Kulturdepartementet, og blir vedtatt av fylkestinget i de forskjellige fylkene. Tilskuddene skal gå til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Blant annet ble Nordlandet ungdomsskole tildelt 300.000 kroner til ballbinge. Allanengen skole får 189.000 kroner til det samme.

Anlegget som får størst tilskudd er KBKs hjemmearena Krisiansund stadion, som er tildelt 800.000 kroner.

Nordlandet kunstgressbane er tildelt 617.000 kroner til rehabilitering av nytt kunstgressdekke, mens Dahle IL får 645.000 kroner til Torvhaugen Fotballbane.

Atlanten kunstisbane idrettshus er også tildelt 500.000 kroner.

Fikk ikke midler

Det var også åtte søknader som ble godkjent, men ikke tildelt spillemidler for 2015. Nordlandet ungdomsskole søkte i tillegg til ballbingen om midler til ytterligere fire anlegg; en gymnastikksal, en basketballbane, en skatepark og en klatrevegg. Braatthallen Idrettshall søkte om midler til rehabilitering av nytt lysanlegg, og Kristiansund og omegn Golfklubb søkte midler til klubbhus.

Møre Flyklubb søkte midler til en hangar og klubbhus på Kvernberget.

Ingen av disse fikk altså midler i 2015.

Ny søknadsprosess

Kristiansund kommune skriver på sine nettsider at det nå er åpent for å søke om spillemidler for 2016. Fristen i år er 15. september.

Alle anlegg som søker spillemidler skal være på den kommunale handlingsplanen for fysisk aktivitet og friluftsliv. Kommunen inviterer derfor lag og foreninger til å komme med innspill til handlingsplanen, som revideres til høsten.

Selve søknaden om spillemidler skjer gjennom Kulturdepartementet.

Artikkeltags