Olje- og energiminister Tord Lien la igjen vekt på at kostnadsutfordringene på norsk sokkel må ned da han tok order på Desemberkonferansen.

- Vi er nødt til å få orden på lønnsomhetsutfordringen vår. Nå er oljeprisen under 71 dollar fatet. Vi er nødt til å løse utfordringene i fellesskap. Lav oljepris gjør at prosjekter blir utsatt. For de enkeltpersoner som blir rammet og må ut av oljenæringen er dette alvorlig. Heldigvis ser vi at de aller fleste som må gå er attraktive i norsk næringsliv. Det er næringen som har hovedansvar for å få kostnadene ned. Det handler om å få ressursene opp til nytte for operatørene og finansiering av velferdsstaten vår, sier Lien

- Effektivisering, standarisering og industrialisering er veien videre.

- Det gjelder at vi alle snakker opp næringen. Jeg har derfor lyst til å takke Kristiansund-ordfører Øyen for å vært klar og tydelig og snakket opp byen sin og næringslivet, sier han til applaus fra salen.

Nyter Nordmøre

- Jeg er ofte på Nordmøre, fordi jeg nyter regionen. Dette er den 32. konferansen, en konferanse som ikke bare er viktig for Kristiansund men myndighetene og næringene. Dette er en by som har levd med og av havet.

Statsråden var også innom klimaproblematikken.

- Denne næringen skal vi leve av i 2045, og næringen må se i et lengre perspektiv.

Olje- og energiministeren mener det er hans plikt å legge til rette for økt produksjon av fornybar energi.

- Det er en svært gledelig utvikling at andelen fornybar energi går oppover, men olje og gass kommer til å fortsette å være en viktig ressurs fremover.

- Vi kan ikke velge om vi skal møte klima- eller energiutfordringen. Vi må utvikle rammevilkår som mobiliserer industrien til å ta fatt i energiutfordringene. Det at Europa har laget et forholdsvis ambisiøse klimamål frem mot 2030 gjør meg glad. Endelig ser vi også at USA og Kina sier de ønsker å satse på klima, sier Lien.

- Myndighetene kan gjøre to ting: sikre stabile rammevilkår for næringen, og å gjøre områder tilgjengelig for selskapene.