Kommunens Havparkselskaper styres på en kritikkverdig måte. Dette er slått fast i rapportene fra MRR og i innstillingen fra kontrollutvalget. Bystyret forsterket i vedtak 26.01.23 slik at all kritikk fra rapportene skal selskapene og Kristiansund kommune rette opp.

Kristiansund SV mener ut i fra kritikkverdig drift og et framtidig beslag av et areal som vil ødelegge naturen i store deler av sjø- og landområder mellom Bolga og Valholmen, må kommunen skrinlegge denne tragiske utbyggingen.

Kristiansund SV ønsker et tettere næringspolitisk samarbeid med Averøy, slik at kommunene sammen kan utvikle nye grønne næringer for fremtiden slik Strategisk næringsplan for Averøy og Kristiansund 2006 – 2020 skisserte og la grunnlag for.

Les også

Stopp galskapen på Bolgneset

Les også

Her trengs det oppvask