Kristiansund Pensjonistforening hadde medlemsmøte 28. april på Barmanhaugen senior- og aktivitetssenter. Møtet ble åpnet og ledet av Karl W. Strand, som ønsket alle velkommen.

En spesiell velkommen til Stine Hauvik, som er lærer ved Høgskolen i Molde, med arbeidsplass i Kristiansund. Hun var invitert for å holde foredrag om eldre og digitalisering.

Denne gangen var det meningen at Axel Iversen skulle ivareta den musikalske delen av programmet, men han var blitt syk, og Arne & Konrad steppet inn på relativt kort varsel.

Strand sa litt om dagens program, og ga deretter ordet til Stine Hauvik. Hun åpnet med å minne om at det fortsatt er ca. en halv million personer i Norge som ikke benytter digitale hjelpemidler. Så holdt hun et fyldig og godt foredrag om dagens digitaliserte samfunn, og om de utallige muligheter som finnes på området.

Temaet var interessant, og mange hadde spørsmål og kommentarer underveis.

Mange har bedt om mer allsang på medlemsmøtene, og denne gang ble det på forhånd plukket ut noen sanger til dette formål. Arne og Konrad bidro i tillegg med en del egne viser, og – som vanlig – med et par muntre historier.

Strand opplyste om 1.-maifrokost på Barmanhaugen, og Einar Hjelle ga en orientering om dette tiltaket. Kystfolket holder konsert på samme sted 6. mai kl. 15.00.

På forhånd hadde alle oppmøtte fått utlevert et lodd, og utlodningsgevinstene var mange! Som vanlig ble det servert kaffe og kaker – og velsmakende snitter.

Oppmøtet var svært godt, hele 57 medlemmer møtte. Grunnet ombyggingen på Barmanhaugen ble det litt mindre plass til forsamlingen enn vanlig, men det så ikke ut til å sette noen demper på stemningen.

Strand minnet om at neste medlemsmøte blir 19. mai, og Odd Emil Hanneseth orienterte om at vi da får besøk Helseinnovasjonssenteret, som vil snakke om digitale tilbud og muligheter.

Så takket møtelederen for oppmøtet, og ønsket alle vel hjem.