Kristiansund kommune stiller krav til nybygg i Tingvoll

Sier ja dersom grunneieren følger tre krav.