Gå til sidens hovedinnhold

Kristiansund kommune og beredskap ved ulykker

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter forrige ukes stenging av Rv 70 ved Omsundet, opplevde vi på nytt at hovedinnfartsveien til Kristiansund ble blokkert i mange timer.

Sist gang det skjedde i nyere tid var da Atlanterhavstunnelen ble stengt for et års tid siden og kilometer lange køer blokkerte innfartsveien da også.

Det fikk meg til å lete på Kristiansund kommune sine hjemmesider om mulig beredskapsplan for blokkert hovedvei. Jeg fant ingen.

Men flott ramme for beredskap har vi med ordfører i spissen, ja til og med beredskapssjef slår vi om oss med.

Les mer her: https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/politikk-og-administrasjon/samfunnssikkerhet-og-beredskap/beredskap/

Jeg er forundret over at det ikke finnes en beredskapsplan som kommunen / politiet kan ta i bruk når en forstår at hendelsen vil medføre stengt vei over lang tid.

Er ikke en sperret hovedvei, Rv 70, med sammenhengende bilkø fra så å si dørstokken på byens sykehus, brannstasjon og politikammer og helt til Omsundet, et beredskaps spørsmål kanskje?

Jeg mener absolutt at det er det og at kommunen må komme på banen og rydde opp.

Det kan lett oppstå andre nødsituasjoner mens veien er blokkert og nødetatene blir forhindret / sinket under utrykning. Da er ikke beredskapen i byen god nok.

Løsningen er veldig enkel å få på plass da alle nødvendige resurser er til stede og kan tas i bruk øyeblikkelig. Nyanskaffelser ikke nødvendig, kun organisering.

Her et innspill til ansvarlige parter, kommune / politi / veivesen, hvordan det kan gjøres:

A) Lag en plan som beskriver hva som må gjøres på kommunen sin beredskapshjemmeside ved ulike scenarioer hvor RV 70 blir stengt. (Publikum oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet så vi vet hva som kan forventes av handling)

B) Politiets skadestedsleder rapporterer til Politikammeret om veien blir stengt ut over en halv time. (Det tror jeg vedkommende vet etter 10 minutter på åstedet). Politiet varsler så kommunens beredskapsavdeling at vei eventuelt blir stengt på ubestemt tid.

C) Kommunen varsler lokalradioen, «KSU-24/7» og ber om at meldingen blir lest opp.

D) Kommunen vurderer om den «Store alarm-knappen» skal brukes. (Den vi tester en gang for året kl 12:00 og uler meldingen over hele byen: «Viktig melding, Lytt på Radio»

E) Meldingen som går ut til bilistene over radio er at alle biler må kjøre ut av Rv 70 på nærmeste sidevei og rundkjøring og vente der til Rv 70 er tømt. Busser til nærmeste busslomme. Alle bilene som ikke skal passere selve skadestedet kan deretter kjøre tilbake på Rv 70 og bruke denne normalt. Alle bilene som SKAL passere skadestedet må IKKE kjøre tilbake inn på Rv 70 og MOT skadestedet, da dette vil med føre til at veien blir blokkert på nytt.

F) Trenger vi vakter eller ekstra politiressurser? Nei, bilistene har sertifikat og kan kjøre selv.

G) Vi trenger kun informasjon og LEDELSE over radio hva som må gjøres. Resten er «dugnadsarbeid» som vi alle greier å utføre. (Bilister i kø sjekker med «nabobil» at meldingen er mottatt og forstått før en begynner å kjøre)

H) Overstående tiltak ville ha åpnet Rv 70 og for videre ferdsel helt til Seivika og Averøya på 10 minutter.

I) Vurder også å bytte ut skiltingen i Freiveien (veien rundt Vågen) med trafikklys som kan styres slik at kjøreretningen kjapt kan endres ved nødbruk.

J) Overskuddsbompenger fra Atlanterhavstunnelen, 9,5 mill kroner, alternativt bruk, innkjøp av «tungbil-berger» til Kristiansund Brannvesen for bruk i våre to fjordtunneler og andre sårbare veier på Nordmøre? (Mange veier har dårlig mulighet for omkjøring om de blir blokkert).

Til de som var innblandet i selve ulykken ved Omsundet, ikke føl dere uvel av at byen ble nedstengt. Et uhell kan ramme oss alle. Det er ikke deres skyld at byen har en såpass dårlig beredskap.

Tvert imot er det «veldig bra» at dere ufrivillig havnet opp i dette og medførte at søkelyset blir satt på hvor sårbar byen er ved et trafikkuhell. Med ønske om at alt blir bra uten varige men. Jeg synes ordføreren kan spandere en blomst med hilsen fra oss alle med ønske om god bedring.

Politiet skal selvsagt ha uhindret tilgang til et skadested så lenge det er nødvendig, bare så det er sagt.

Så var det å håpe at når neste blokkering av hovedveien en gang kommer så er det kun skadestedet som er avsperret og ikke hele byen.

To ganger er nok. Den tredje må vi kunne greie å unngå ved å korrigere (HMS) og ta i bruk de ressursene vi sitter på, men ikke bruker.

Alle planer kan forbedres, så også denne. Kjør debatt!

Les også

Innsatslederen: – I alvorlige trafikkuhell må vi etterforske og undersøke nøye og grundig

Les også

Var vitne til redningsarbeidet, ber kritikerne roe seg

Les også

Kritiserer køkaoset etter ulykken: – Kunne ha satt ut trafikkvakter

Kommentarer til denne saken