Kristiansund kommune er én av 15 kommuner som får penger til pilotprosjekt som skal bidra til at barne- og ungdomskultur blir en del av kommunal planlegging. Kristiansund får 274.000 av de 4.000.000 kronene som skal fordeles, kommer det fram i en pressemelding fra Kulturtanken tirsdag.

Dette er en av flere tilskuddsordninger som Kulturtanken administrerer på vegne av Kulturdepartementet.

– En satsing på barne- og ungdomskultur er en investering i gode oppvekstmiljø for barn og unge, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i pressemeldingen.

Det kom inn 37 søknader fra kommuner over hele landet, og mange har lagt inn egen finansiering for å delta. I utvelgelsen av de 15 prosjektene er det blant annet lagt vekt på at det er tilrettelagt for barn og unges aktive medvirkning i den kommunale planleggingen.

Planer

Ifølge pressemeldingen skal Kristiansund kommune levere «Strategi for ungdomsmedvirkning i Kristiansund.» Som et ledd i arbeidet med å gjøre barn og unge til et gjennomgående perspektiv i alle planer, har kommunen vedtatt at det ikke skal lages en egen plan for denne målgruppen, men at de derimot skal involveres i alle planprosesser.

Hvordan skal så dette gjennomføres?

Blant annet skal Kompis-prosjekt gjennomføres og andre arenaer hvor barn og unge er på fritiden skal oppsøkes.

– Med dette kan man nå flest mulig i målgruppen, stille de riktige spørsmålene og operasjonalisere svarene, slik at barn og unge blir sett og hørt, heter det i kommunens søknad.