Koronautsatte bedrifter i Kristiansund får nå økonomisk støtte i femte og sjette runde av den kommunale kompensasjonsordningen.

– Det er drøyt 4 millioner kroner som nå tildeles byens serverings-, overnattings-, reise- og opplevelsesvirksomheter, som ble hardt rammet av smittevernstiltakene som ble innført i desember 2021, skriver Kristiansund kommune i en pressemelding.

Kommunen opplyser om at virksomheter nå kan søke om å få penger fra potten. Søknader leveres elektronisk på Regionalforvaltning.no innen 14. januar 2022.

Det er disse bedriftene som har anledning til å søke:

  • Virksomheter som har skjenkebevilling gitt av Kristiansund kommune
  • Overnattingsvirksomheter
  • Reisearrangører og opplevelsesvirksomheter
  • Virksomheter som har servering som del av omsetningen
  • Virksomheten må være registrert i MVA-registeret og ha et organisasjonsnummer
  • Virksomheten må ha forretningsadresse i Kristiansund

Bedriftene må regne ut hvor mye de har tapt i omsetning som følge av de nasjonale koronatiltakene. Dette gjøres ved å sammenligne snittet av inntekten i september, oktober og november 2021 med omsetningen i desember 2021.

– Omsetningstapet utgjør differansen mellom snittomsetning de tre månedene og faktisk omsetning i desember 2021, skriver Kristiansund kommune.

På samme måte skal bedriftene regne ut de økte kostnadene, som for eksempel kan komme av økt bemanning og innkjøp av utstyr knyttet til smittevern, kostnader med varelager og til permitteringer.