Den digitale portalen c19.no er en ny, egenutviklet og skreddersydd portal for hjemmeboende innbyggere med påvist koronavirus i Kristiansund. Ideen om medisinsk avstandsoppfølging er ikke ny, men å spesifikt følge opp hjemmeboende innbyggere med påvist koronasmitte, kom som initiativ fra rådmann Arne Ingebrigtsen og leder for IT avdelingen i Kristiansund, Arild Ovesen. Et team bestående av ansatte fra IKT og helsepersonell fikk oppgaven med å tilrettelegge for hjemmemålinger av puls, oksygenmetning i blodet og temperatur.

– Gjennom tverrfaglig samskaping har teamet nå utviklet et digitalt produkt som vil gi helsepersonell ett verktøy for å avdekke tidlig forverring hos hjemmeboende, som ellers kun vill ha mottatt daglige telefonsamtaler og subjektiv oppfattelse av egne symptomer, sier leder av Responssenteret, Benedicte Nyborg.

De som er covid19 positiv, får etter en individuell vurdering, tilbud om å motta et pulsoksymeter. De får opplæring og med seg et eget informasjonsskriv.

Bidrar til å berge liv

– Det hjelper oss å komme inn i et lukket hus og holde kontinuerlig oppsyn med en koronasmittet pasient. Vi kan komme inn med tidlig medisinsk innsats hvis tilstanden forverrer seg. Det vil bidra til å berge liv og holde flere unna respirator, sier smittelege Kjersti Thingnæs.

Det er et sikkert, oversiktlig og brukervennlig system basert på egeninnsats av den smittede, som måler puls og oksygenmetning i blodet med et pulsoksymeter. Rapporteringen skjer tre ganger i døgnet via ID-portalen, som sikrer personvernhensyn.

Innmelding av målinger kan også gjøres av en oppnevnt pårørende eller hjemmesykepleier. Sammen med daglige opplysninger om viktige korona-symptomer og definerte grenseverdier for målingene blir man plassert innenfor grønn, gul eller rød sone. Denne algoritmen er utarbeidet av leger i smitteverntemaet i Kristiansund kommune og overlege i medisin på sykehuset i Kristiansund, og er kvalitetssikret i flere ledd. Operatørene på alarmsentralen kan med dette verktøyet kontinuerlig overvåke tilstanden til den smittede og vil deretter straks varsle lege i smittevernteamet eller lege ved luftveislegevakten ved alarm.

Tidlig innsats

– Vi tar umiddelbart kontakt med pasienten og gjør en vurdering av eventuelle videre tiltak. Det kan være alt fra forsterket behandling i hjemmet til innleggelse ved luftveislegevakt eller på sykehus, sier Thingnæs. Dette verktøyet bidrar også til at legene i smittevernteamet, på et tidlig tidspunkt kan varsle sykehuset om at noen kan være i risiko for innleggelse, påpeker hun.

De startet med å ta i bruk det nye verktøyet i forrige uke.

– Erfaringene våre er svært gode. Vi er imponert over brukervennligheten, sier alarmoperatør Grete Berge.

– Vi er heldige som har så god IT-kompetanse å spille på lokalt. Kristiansund kommune er først i landet med å rulle ut dette sier Nyborg. Hun har også vært i kontakt med direktoratet for e-helse, og fikk svært gode tilbakemeldinger på tiltaket. Dette verktøyet kan bidra til at flere i Norge kan få den samme oppfølgingen som i Kristiansund, sier Nyborg.

Lange timer og sene netter

Etter påske vil Responssenteret også tilby å dette verktøyet til de 11 andre medlemskommunene. Her vil de invitere til en presentasjon og erfaringsoverføring.

Leder av digital innovasjon i kommunen, Erik Ingebrigtsen roser innsatsen til Hege Hånde (digital rådgiver i kommunen) som har fokusert på at systemet skal være lett å bruke og Ole Morten Didriksen (utvikler i IKT Orkide) som har stått for design og utvikling av portalen.

– Det har vært lange timer og sene netter, men teamet har gjort en fantastisk jobb! Samspillet med helsepersonell har også vært essensielt for at vi i dag har et kvalitetssikret og operativt system, sier Ingebrigtsen

– Det framstiller objektive målinger på en logisk og intuitiv måte som gir en reell forståelse av sykdomsforløpet.