Kristiansund er med når Bærekraftsnettverket konstitueres

DEL

12 kommuner og tre fylkeskommuner har forpliktet seg til å gjøre FNs bærekraftsmål til sine, og 26. mai konstitueres Bærekraftnettverket med Kristiansund, Molde, Ålesund, Asker, Bærum, Trondheim, Rana, Bodø, Haugesund, Karmøy, Kristiansand og Stavanger kommuner og de tre fylkeskommunene Møre og Romsdal, Trøndelag og Viken.

Dette kommer fram i en pressemelding.

– Bærekraftsløftet er både et løfte og et løft. Det inneholder en forpliktelse til lokal innsats for å oppfylle bærekraftsmålene, men også erkjennelsen at et slikt løft ikke er mulig å få til uten et tett og godt samarbeid mellom alle samfunnsaktører i en nasjonal og global dugnad, sier kommunedirektør Lars Bjerke i Asker i pressemeldingen. Han har ledet den konstituerte styringsgruppen fram til den formelle styringsgruppen blir valgt 26. mai. Denne vil deretter konstituere seg selv.

Grunnlaget for Bærekraftsnettverket har vært Stavangererklæringen fra 2019 hvor flere kommuner ble enige om å danne en plattform for et samarbeid på tvers av landet om en bærekraftig utvikling. Nettverket har allerede etablert et samarbeid med FNs økonomiske kommisjon for Europa og FN-programmet United for Smart and Sustainable Cities. Flere kommuner har allerede tatt i bruk et standardisert måleverktøy for legge til rette for målrettet og strategisk utvikling av bærekraftige kommuner.


Artikkeltags