Gå til sidens hovedinnhold

Kristiansund er finalist – kan bli Norges kulturkommune 2021

Norsk kulturforum har plukket ut fire kommuner som finalister i konkurransen om å bli Norges kulturkommune 2021.

Finalistene er Kristiansund, Bergen, Hammerfest og Ål, og vinneren blir kåret under Arendalsuka 20. august 2021.

De fire kommunene er ifølge en pressemelding plukket ut blant ti søknader fra både store og små kommuner. Norsk kulturforum har kåret Norges kulturkommune annet hvert år siden 1992, og sist gang var det Drammen som vant.

I juryens begrunnelse skrives dette om Kristiansund:

«Kristiansund har en rik internasjonal handelshistorie, og dette er noe som har prega satsinga på kulturlivet. Kulturpolitikken er og har lenge vært veldig godt forankra politisk. Gjenreisningshistorikken har også prega kommunen ved at kommunen har et særskilt fokus på å tenke nytt og annerledes. Kommunen har flere sterke kulturinstitusjoner, og de bygger nye, der både bred og spissa kunst og kultur får lagt godt til rette for sine uttrykk. Både profesjonelle og frivillige aktører gir kommunen gode skussmål for samarbeidet».

Vektlegger vilje til satsing

Prisen gir anerkjennelse til kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv.

I vurderingen har juryen lagt vekt på økonomi, organisering, samarbeid og satsingsområder, vilje til satsing, gode løsninger, langsiktighet og helhetlig tilnærming.

Juryen består av Kristin Ørmen Johnsen (leder av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget), Bjørn Arild Gram (leder i KS) og Tor Helge R. Moen (styreleder i Norsk kulturforum).

De øvrige seks kommunene som sendte inn søknad og som ikke ble plukket ut til finalen, var Sauda, Skaun, Skien, Sunnfjord, Tysvær og Vennesla.

Les også

Dette blir navnet på opera- og kulturhuset i Kristiansund

Begrunnelser

Dette skriver juryen om de tre andre finalistene:

Bergen: «Det er vanskelig å komme utenom Bergen, en kommune som har et så sterkt forankra kulturarbeid og som høster så mange godord for sine kunst- og kultursatsinger. Det er i selve byens vesen at kunst- og kulturytringer er viktige. Kommunen har tydelig lagt ned en stor vilje i å forstå hvilken rolle kunst og kultur har i samfunnet. Kulturfeltet er tydelig godt forankra både politisk og gjennom tilrettelegging for gode samspillsarenaer med kunst- og kulturlivet. Gjennom ulike tema- og handlingsplaner sikrer og styrker kommunen bredden som kunst- og kulturfeltet representerer»

Hammerfest: «Kommunen er en nylig sammenslått kommune som ikke ennå har fått nytt planverk på plass. Likevel har de en tydelig forankra satsing på eksisterende kulturinstitusjoner, i tillegg til flere nye satsingsområder. Det kan se ut som om utforminga av søknaden i seg selv har vært viktig for videre planer, og det er tydelig at det er lagt inn mye ressurser for å utarbeide disse. Hammerfest legger også inn betydelig med ressurser både i egne tjenester og i form av tilskudd. Det satses på egen særegenhet, gjennom egen lysplan, mangfold og inkludering, arktisk senter og ikke minst et fokus på det samiske».

Ål: «Det hersker ingen tvil om at Ål kommune skårer høyt på alle kriterier knyttet til kåringen av årets kulturkommune. Kulturpolitikken er godt forankra, den er strategisk, langsiktig, systematisk og økonomisk bærekraftig. Det er et overraskende godt og sterkt kulturliv i bygda, og det er et halvt lag/forening/organisasjon per innbygger. Kommunen har gode samhandlingsarenaer og nettverk og legger stor vekt på koblingen mellom profesjonelle og amatører – noe begge parter tjener på. Ål er en liten kommune, og det er ganske unikt at de klarer å satse så sterkt på kultur».

Kommentarer til denne saken