Kristiansund er en unik by å bo i for barnefamilier.

Beliggenheten på de ulike øyene utgjør forskjellige bydeler med ulike tilbud og attraksjoner, samt egne nærskoler og nærbarnehager. Uansett hvilken øy eller bydel man bor i, er det ikke langt unna nærmeste skole eller barnehage (med unntak av på Frei hvor avstandene er noe større).

Hvorfor er nærhet og korte avstander attraktivt?

1. Kort avstand til skole og barnehage gjør hverdagslogistikken i Kristiansund enklere enn i små distriktskommuner eller i storbyer hvor man ofte må bruke mye tid på transport. Mindre tid brukt på transport og logistikk gir mindre stress i hverdagen for barn og voksne. Det gir også rom for mer fritid.

2. Nærskoler og nærbarnehager skaper ofte sterk tilhørighet og tilknytning. Når skolen og barnehagen også er lekeplass og samlingssted på fritiden, blir skolen/barnehagen et ekstra kjent og trygt sted for barn, som også foreldre engasjerer seg mye i. Dette «ekstra-engasjementet» blant foreldre finnes det mange gode eksempler på i Kristiansund. Klatreparker og uteområder på flere skoler i Kristiansund har blitt til på denne måten.

3. De korte avstandene gjør det mulig for mange barn i kommunen å sykle eller gå til skolen. Dette legger til rette for fysisk aktivitet hos barn og unge på en enkel måte, noe som er i tråd med Helsedirektoratets anbefaling.

4. Muligheten for å sykle eller gå til skole og barnehage bidrar også til å holde biltrafikken i kommunen nede, noe som er viktig for å oppnå statlige mål om nullvekst i biltrafikk i årene framover.

Hvordan kan Kristiansund forbli attraktiv for barnefamilier?

Statistisk Sentralbyrå anslår at Møre og Romsdal skal få en befolkningsvekst på 15 % i perioden 2016-2040. Kristiansund kan få en del av denne veksten ved å bevare det som gjør byen attraktiv for barnefamilier – nemlig den fysiske og psykologiske «nærheten» som gir et godt og enkelt hverdagsliv med lite stress og stor grad av trivsel, trygghet og samhold. Bevaring av disse verdiene er også viktig for hindre fraflytting.

Arbeidsplasser, utvikling og bolyst skapes ikke ved å legge ned gode og velfungerende tjenestetilbud i kommunen. Det skapes ved å bevare det som befolkningen opplever som verdifullt, og bygge videre på dette. Bevar derfor nærskoler og nærbarnehager der folk bor!