Møre og Romsdal hadde i 2018 en vekst på vel 1.150 arbeidsplasser i næringslivet, 560 i kommunal sektor og 160 i statlige arbeidsplasser.

Tallene bygger på SSB sin sysselsettingsstatistikk som ble publisert denne uka. På grunn av nedgang i oljeprisen i 2014, mistet Møre og Romsdal mellom fire og fem tusen arbeidsplasser. I 2017 var det fortsatt nullvekst i arbeidsplasser i fylket om en ser bort ifra kommunal sektor. Men i fjor var endelig vesken tilbake, med 1.898 registrerte nye arbeidsplasser.

– Møre og Romsdal har vært gjennom en krevende omstilling etter oljenedturen, og mange har stått hardt på for å skape ny vekst. Endelig ser vi tall som stadfester at utviklingen får i riktig retning, sier regional- og næringssjef Bergljot Landstad.

 

God spredning

2 av 3 nye arbeidsplasser er i næringslivet. Størst er veksten innenfor tekniske konsulenter, transportmiddel, fiske og akvakultur, og tjenester for eiendomsdrift.

– Det er svært viktig at det er næringslivet som igjen er i førersetet for arbeidsplassveksten med god spredning over flere bransjer.

Møre og Romsdal har den siste tiden hatt ekstra fokus på statlige arbeidsplasser. I fjor kunne man notere seg 163 nye statlige arbeidsplasser, mange innenfor høgskolene og helseforetaket.

De kommunene som har hatt størst effekt av veksten i statlige arbeidsplasser er Ålesund, Volda, Kristiansund og Fræna.