Kristiansund Arbeiderparti krever nå at Helse Møre og Romsdal åpner fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus!

Vi registrerer at fødeavdelingen fortsatt står stengt etter ferieavviklingen ved Molde og Kristiansund sykehus. Utløsende årsak er sykefravær på en ansatt. Dette er en totalt uakseptabel forvaltning av våre helsetjenester. Vi kan ikke ha en organisering av vårt fødetilbud som er så sårbart at hele avdelingen stenger ned hvis en ansatt dessverre blir syk.

Hvilke andre spesialisthelsetilbud kan man stenge ned slik, på ubestemt tid?

Kristiansund Arbeiderparti har i likhet med mange en klar forventning om at egen regjering med Ap og Sp engasjerer seg spesielt for fødetilbudet på Nordmøre. Vi har dialog med eget parti i saken, og har vært tydelige på hva vi forventer oss fra egen regjering:

1. Helseforetaket i Møre og Romsdal har fått i oppdrag fra Stortinget om å ha en åpen fødeavdeling også i Kristiansund. Et unikt vedtak, som forplikter både regjering, og i særdeleshet helsestatsråden til å følge spesielt opp at helseforetaket oppfyller sine forpliktelser om å gi barselkvinner på Nordmøre et forsvarlig og trygt fødetilbud.

2. Sørge for at tiltakspakken som kom på plass i Hurdalsplattformen blir brukt på fornuftige tiltak som sikrer god rekruttering og bygger på eksisterende kompetanse.

3. Følge tett prosessen med å utrede et fødselstilbud i Kristiansund også etter at sykehuset i Molde ferdigstilles. En klar forventning er at dette ikke skal trekke ut i tid. Trygghet for, og visshet om fremtidig fødetilbud i Kristiansund etter 2025 er en vesentlig forutsetning for å kunne beholde og rekruttere helsefaglig kompetanse til avdelingen.

4. Bekreftelse på at «ristinga» av foretaksmodellen er i gang.

Vi har bedt om et møte med våre representanter på Stortinget og i regjeringen så snart det lar seg gjøre, med tydelig budskap og klar forventning fra Kristiansund Arbeiderparti.

Les også

Åpen fødeavdeling – koste hva det koste vil?

Les også: Står helseforetakene over Stortinget og regjeringen?

Les også: Historien gjentar seg