Det bekrefter selskapet i en børsmelding onsdag morgen.

– Styret i selskapet her evaluert forslaget til en alternativ finansieringsstruktur fra en kombinasjon av eksisterende og nye profesjonelle investorer, og mener at dette forslaget er i selskapets og dets aksjeeieres beste interesse, heter det i meldingen.

Flyselskapet hoppet over 20 prosent opp på Oslo Børs da den åpnet onsdag morgen, skriver E24.

Forslaget skal skaffe til veie opptil 700 millioner kroner gjennom utstedelsen av 70.000.000.000 nye aksjer til en tegningskurs på ett øre per stykk.

Dette skal skje gjennom fire transaksjoner, som ligger opptil opplegget storinvestor Jan Petter Sissener foreslo tirsdag, skriver Dagens Næringsliv.

– Lavere risiko

Sissener sier til E24 at han mener finansieringsforslaget gir en lavere risiko og har en større oppside enn det som først lå på bordet.

At han sa nei til en emisjon på 430 millioner, begrunnet investoren slik til avisen:

– Vårt argument var at det var for mye penger for å få en god gevinst, men heller ikke nok penger til at det skulle kunne gå bra med selskapet.

Sissener forteller at hans fond ser for seg å stå for rundt fem-seks prosent av den nye emisjonen på 250 millioner. Det vil tilsvare opptil 15 millioner kroner.

250 millioner nå

Først hentes 250 millioner kroner hos utvalgte investorer gjennom en rettet emisjon. Detter åpnes det for at 100 millioner hentes hos dagens aksjonærer – i en form for reparasjonsemisjon. For investorene som deltar i den første delen, åpnes det for at de får en tegningsrettighet (kjøpsopsjon) som totalt vil utgjøre nye 250 millioner kroner.

Den tredje runden skal etterfølges av enda en reparasjonstransaksjon for de av aksjonærene som ikke får være med i runde 1 og 3. Også det beløpet er på 100 millioner kroner.

Tegningsperioden for emisjonen starter i dag klokken 09.00 og skal avsluttes i morgen etter børsslutt klokken 16.30.