Kriseledelsen skal møtes: – Vi vet at den smittede har oppholdt seg på et av byens hoteller

Kommunikasjonssjefen Tore Lyngvær bekrefter at den smittede ansatte på Seadrill-riggen har oppholdt seg i Kristiansund.