Både Kripos og Petroleumstilsynet har mandag jobbet på Equinors anlegg på Tjeldbergodden i Aure i forbindelse med brannen i forrige uke. Det er NRK Møre og Romsdal som melder dette.

– Vi har bedt om bistand fra Kripos, så tre kriminalteknikere er på plass, sier etterforskingsleder Ove Brudevoll til nrk.no.

Årsaken til brannen er fortsatt ikke kjent.

– Etterforskingen av denne type saker er erfaringsmessig relativt arbeidskrevende, og det er påregnelig at etterforskingen vil ta noe tid, sa politiinspektør Brudevoll i en pressemeldingen fra politiet etter brannen i forrige uke.