Gå til sidens hovedinnhold

KrF: Sammen for menneskeverd

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Familiepartiet KrF markerer oppstart av valgkamp med nytt slagord for høstens valg.

Partiet vil selvsagt være tydelig i alle de viktige politiske tema og saker som kommer på dagsorden. Primærnæringer, samferdsel, kultur, industri, annen næring og internasjonal bistand.

Likevel er det viktig for KrF å markere hvor vi har vår hovedfokus, og derav viktige prioriteringer for familien og for alle menneskers hverdag i ulike former for familie og i ulike faser av den enkeltes liv, unge eller eldre.

KrFs sentralstyre har valgt nytt slagord for den kommende valgkampen. Slagordet er: Sammen for menneskeverd!

Det nye slagordet forener både fellesskapet og menneskeverdet, to viktige verdier i kristendemokratiet.

– KrF skal kjempe for dem som trenger det aller mest. Vi skal være en stemme for de stemmeløse, for dem som lett havner bakerst i køen fordi de andre er sterkere:

Barna og det ufødte livet, de pleietrengende, de undertrykte og de fattige.

Vi vil stå sammen med alle som vil løfte disse gruppene.

– Slagordet vårt «sammen for menneskeverd» viser fundamentet i KrFs politikk.

Alle mennesker er unike og uendelig verdifulle, og vi har en plikt som medmennesker for å stå opp for hverandre og hjelpe hverandre.

Det gjør at vi kjemper sammen mot klimaendringene som vil true livsgrunnlaget til millioner av mennesker om vi ikke gjør endringer.

Det gjør at vi kjemper for en skole der hver enkelt elev blir sett, og der ingen faller utenfor.

At alle barn skal ha like muligheter, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Og et kraftfullt nei til aktiv dødshjelp,

Høstens valg blir avgjørende for landets familier. Både på venstresiden og høyresiden har partiene fattet vedtak som vil innskrenke familienes valgfrihet og fleksibilitet. KrF gjør seg klar for en valgkamp der vi virkelig skal kjempe for familienes mulighet til å bestemme selv over sin egen hverdag.

Noen steder vil vi k KrF kommunisere slagordet sammen med teksten «stem med hjertet».

Med hjertelag for familie, for barna, for de unge for de eldre.

Med hjertelag for internasjonal solidaritet.

Kommentarer til denne saken