Gå til sidens hovedinnhold

KrF prioriterer barn og unge

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er glade for regjeringens satsing på tiltak for barn og unge i tiltakspakken som ble offentliggjort forrige fredag.

Vi viser bla. til følgende: Pandemien har truffet oss alle hardt, men kanskje spesielt barn og unge. De bærer en betydelig byrde og skal derfor prioriteres høyt, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Ropstad er spesielt opptatt av barnehager og skoler skal holdes oppe så langt det lar seg gjøre, samt at de menneskene som har jobber som skal hjelpe barn og unge, som for eksempel helsesykepleiere, ikke skal flyttes og brukes til smittesporing, vaksinering eller annet.

- I en hverdag som er helt snudd på hodet, er det svært viktig at barn og unge har et så normalt liv som mulig med venner og at det finnes trygge voksne barn kan møte i sin hverdag.

Regjeringen har siden nedstengningen i mars vært bekymret for konsekvensene tiltakene får for sårbare grupper. Derfor har det blitt prioritert egne tiltakspakker til sårbare grupper på nær 1,5 milliarder kroner, og mange viktige satsinger knyttet til barn som vokser opp i familier med lavinntekt, til psykisk helse og satsinger knyttet til å forebygge vold og overgrep mot barn:

Styrking av helsefrivilligheten

Informasjon om tiltak på flere språk

Styrking av hjelpetelefoner og samtaletilbud

Styrking av Vold- og overgrepslinjen for å styrke hjelpetilbudet for personer som blir utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner

Styrking av Mental helses «Foreldresupport»

Økonomisk støtte til å holde fritidsaktiviteter for sårbare barn og unge åpne.

Det er viktig at sårbare barn og unge får hjelp til å ta igjen tapt progresjon på skole, forebygge at noen blir utsatt for vold og overgrep, gjøre helsestasjons- og skolehelsetjenestene mer tilgjengelige og styrke tilbudet om avlastningstiltak og aktivitetstiltak for barn og unge med store behov. I januar har det vært en dobling av utlånet av utstyr sammenlignet med i fjor, og dette betyr at enda flere barn og familier kan låne ski, skøyter, akebrett eller annet utstyr. Utstyrssentralene er spesielt viktig for at barn og unge skal kunne delta på aktiviteter, være ute blant andre og leke selv om de kommer fra familier med litt dårlig råd.

Mange studenter med deltidsjobb har blitt permitterte, og har hatt det trangt økonomisk. Derfor foreslår regjeringen at det våren 2021 gis et tilbud om tilleggslån til studenter og voksne elever i videregående opplæring som kan dokumentere inntektsfall som følge av pandemien.

– Dette lånet vil være på 26 000 kroner, og 40% av det vil være stipend.

I tillegg vil det gjeninnføres et midlertidig unntak fra borteboerkravet dette vårsemesteret.

Kommentarer til denne saken