I august la FNs klimapanel (IPPC) frem sin sjette hovedrapport. Rapporten viser hvilke konsekvenser klimaendringene kan få for verdenssamfunnet i årene fremover.

Klimaendringene truer skaperverket, og det er viktig at vi gjør alt i vår makt for å ta vare på naturen. Hvilken klimapolitikk vi fører nå, vil ha stor betydning for hvilke muligheter våre barn og barnebarnskal oppleve å få.

De områdene som har minst utslipp er ofte de som blir rammet hardest av klimaendringene. Afrikanske land sør for Sahara vil blant annet bli rammet av kraftigere flommer og lengretørkeperioder.

Det er dypt urettferdig at de som har lavest utslipp, kommer til å bli utsatt for mye mer ekstremvær enn hva vi i Norge vil bli utsatt for. Å kutte utslipp er et verdivalg og et fremtidsvalg. Det handler om å gi de kommende generasjonene, både i Norge og i andre land muligheten til å leve i en verden som er i minst like god stand som vår egen.

Det er det tanken om forvalteransvar handler om, at vi skal overlevere verden i like god eller bedre stand til neste generasjon slik KrF har vektlagt i vårt arbeid med bistand.

Våren 2021 kom regjeringen Solberg med en plan for hvordan Norges utslipp skal kuttes med 55 prosent innen 2030. Blant tiltakene er økt CO2-avgift, krav om nullutslippsbiler i det offentlige og å erstatte fossilt drivstoff med bærekraftig biodrivstoff. KrF er stolt over å ha sittet i en regjering som tok ansvar. Vi har kuttet i norske utslipp fire år på rad.

Det er bra, men i tiden fremover må vi skru opp takten. Derfor trengs det konkrete planer for å kutte Norges utslipp innen 2030.Vi får se hvordan dette tas videre med ny regjering.

KrF er spesielt opptatt av internasjonalt samarbeid. Norge er forpliktet til å kutte utslipp ved å delta i EUs klimasamarbeid. Vi var også ett av de første landene til å komme med forsterkede klimamål til Paris-avtalen.

Det er viktig med en felles innsats for å kutte klimagassutslipp. Da er internasjonalt samarbeid løsningen samt klimafond nasjonalt og internasjonalt. Rike nasjoner som Norge, bør investere mye i fornybar energi i utviklingsland.