Krever oppvask etter at avgått økonomisjef får 900.000

Høyre krever oppvask etter at økonomisjefen i fylket fikk innvilget lønn i ett år etter å ha gått på dagen.