Stortingspolitikeren sendte tidligere i år en interpellasjon til fylkestinget. Når fylkespolitikerne møtes i Fosnavåg om en drøy uke, får de interpellasjonen på bordet som sak 37.

Sve ber fylkestinget være med på å be fylkeskommunedirektøren legge fram en sak om ferdigstilling av fergekaia for samferdselsutvalget.

– Undertegnede var på Smøla i høst og fikk da informasjon om at den nye fergekaia på Edøya ikke er ferdig. Her mangler et av ilandkjøringselementene, skriver Sve i interpellasjonen.

Interpellasjon

En interpellasjon er en muntlig eller skriftlig forespørsel fra et medlem av en debatterende forsamling til forsamlingens ledelse eller medlemmer av en regjering. Til forskjell fra et vanlig spørsmål får andre medlemmer delta i debatten.

I den kommer det fram at han etter besøket i øykommunen tok kontakt med samferdselssjefen og gjorde det klart at han forventet en sak angående dette så raskt som mulig. Sve hadde også brukt kamerat, og sendte med bilder fra Edøya.

– Jeg hadde likt å se

Om det manglende ilandkjøringselementet skriver Sve: – Jeg hadde likt å se at noe liknende hadde blitt godtatt på for eksempel Molde fergekai.

Noen sak har Sve imidlertid ikke sett, noe han mener ikke kan skyldes pengemangel.

– Fylkeskommunen og fylkeskommunedirektøren bommer igjen grovt i sin økonomiske drift av fylkeskommunen. Alle husker sist der en trodde en gikk med 100 millioner kroner i underskudd og fikk et resultat på 313,5 millioner kroner. Nå er tallet for regnskapet blitt overskudd på hele 395 millioner kroner. Således er det bare for fylkestinget å faktisk ferdigstille Edøya fergekai, skriver Sve i interpellasjonen.

Fylkespolitikerne skal også ta stilling til en annen interpellasjon fra Frp-politikeren. I den krever han bruk av hasteparagrafen for å få kutt i bompengene på Nordøyveien.