Regjeringen har besluttet at Hurtigruten inntil videre kun skal seile Bodø-Kirkenes-Bodø. Vanligvis går ferden fra Bergen til Kirkenes og ned igjen. Etter koronautbruddet har Hurtigruten kun seilt med to skip.

– Vi kan ikke akseptere at landet skal deles i to, skriver lokalpolitikere fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF i et leserinnlegg i Rana Blad.

– Denne avgjørelsen rammer næringslivet langs kysten, som er avhengig av Hurtigruten for forutsigbare og kontinuerlige leveranser og mottak av gods og varer. Den rammer havnene som er viktig infrastruktur i våre kystkommuner. Avgjørelsen rammer folk langs hele kysten, og det er mange som bruker Hurtigruten som fremkomstmiddel, skriver de.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier til NRK at det må settes inn flere skip og at seilasen ned til Bergen må gjenopptas.

– Bussene går, togene går, flyene går, hurtigbåtene går. Men kystens stamvei er ikke like viktig for Erna Solberg. Hurtigruta skal alltid gå. Derfor krever vi at regjeringen setter inn flere skip for å betjene ruta, sier Fylkesnes.