Gå til sidens hovedinnhold

Krever 100%-stilling i Frivilligsentralen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Til Surnadal kommune, vedr Frivilligsentralen

Som frivillig organisasjon har vi ved flere anledninger henvendt oss til Frivilligsentralen for evt å få hjelp ved oppstart av blant annet gågrupper/aktivitetsvenn ved Surnadal sjukeheim. Hver gang har vi blitt møtt av en fortvilet leder som uttaler at hun har ingen tid til overs i sin 50%-stilling, som fortrinnsvis blir brukt på ungdomsarbeid.

For oss falt det naturlig å henvende seg til dette kontoret i den tro at her fantes muligens en liste med frivillige som kunne ha interesse av å hjelpe oss, da vi har informasjon om at slike lister finnes i de frivilligsentralene vi kjenner til i andre kommuner.

En 50%-stilling er med andre ord altfor lite for en slik jobb som hun skal ha, og vi i Surnadal demensforening og helselag krever med dette at lederstillingen for Frivilligsentralen i Surnadal kommune utvides til 100%-stilling.

Ellers må det være et krav om at den nye 50% blir fortrinnsvis brukt til voksne/eldre i kommunen. Med flere leveår er det store muligheter for at eldre kan leve lenger med god helse og funksjonsevne. WHO har lansert 2020 – 2030 som «Tiåret for sunn aldring». I Norge følges dette opp med: Flere år – flere muligheter, regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn, og Nasjonalt program for aldersvennlig Norge, som er en del av eldrereformen Leve hele livet. Kommunene har en sentral rolle i å planlegge for aldersvennlige løsninger, gjennom å involvere næringsliv, arbeidsliv og frivillighet samt eldre selv.

Vi anmoder alle lag og organisasjoner om å stille seg bak dette kravet om 100% stilling på Frivilligsentralen i Surnadal kommune.

Kommentarer til denne saken