Gå til sidens hovedinnhold

Kraftløs plan for strømnettet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Statnett har lagt frem en plan om hvordan strømnettet for Nordmøre skal forsterkes. Planen er kraftløs, og fratar oss utviklingsmuligheter.

I løpet av året beslutter Statnett hvordan strømnettet til kysten skal bygges ut. Planen baseres på antakelser om forventet vekst i etterspørselen. Planen som allerede ligger på bordet, vil begrense våre utviklingsmuligheter!

Elektrifisering av eksisterende industri, transport, landbasert og offshore industriutvikling samt utvikling av ny kraftproduksjon krever tilgang til sikkert og sterkt nett. Dagens nett har muligheter, men vil raskt bli en begrensende faktor for utviklingen i perioden vi nå går inn i, der fornuftig bruk av mulighetene langs kysten og ute i havet være helt sentrale. Uten tilgang til et solid kystnett som kan levere og fordele store kraftmengder, vil mange muligheter smuldre vekk og realiseres andre steder.

Les også

Fremtidige arbeidsplasser på Nordmøre er i fare

ON Ocean Network (ON) er regionalt samarbeidsselskap som arbeider for kystnæringenes ve og vel. Et sterkt kraftnett til og langs kysten vil være av svært stor betydning for næringslivets og regionens videre utvikling. ON vil engasjere seg i kampen for best mulig nett, og har allerede tatt initiativ til prosjektet «Kystkrafta», der vi skal få tegnet et klarere bilde av behov, utfordringer og muligheter vi står overfor. Vi skal jobbe målrettet og med faglig tyngde, med mål om et best mulig resultat for regionen.

Kommentarer til denne saken