Kraftig økning i nettsalget av erotiske artikler under koronapandemien

Innbyggerne i Møre og Romsdal danker ut både Oslo, Trøndelag og Viken.