Norske helsemyndigheter har gitt råd om at barn i minst mulig grad skal omgås andre barn – unntak er søsken.

- I tråd med disse rådene er det behov for en kraftig innskrenkning av våre retningslinjer for barn som skal ha et tilbud i våre barnehager og skoler, skriver Kristiansund kommune i en pressemelding som ble sendt ut lørdag kveld.

Dette gjelder barn av kritisk personell, og samfunnet må så langt det er mulig tilstrebe at kritisk personell er tilgjengelig. Ut i fra dette hensynet er følgende vedtatt av kommunens kriseledelse og skal iverksettes fra og med mandag 16. mars:

Grupper

Vi skal ha grupper på maksimalt fem personer sammen – dette inkluderer den/de voksne

Gruppene og tilhold skal være fast. De samme barna, det samme rommet, den/de samme omsorgspersonene.

Mat og drikke

Barna skal ikke ta med seg mat hjemmefra. All mat tilberedes og serveres på eget fat i barnehagen – ingen barn skal forsyne seg selv.

Hygiene

Alle barnehager og skoler må gjennomgå og skjerpe sine rutiner på renhold og hygiene.