Kostbar konkurs i Miljøservice: – Fylkesmannen må ta ansvaret

Kolbjørn Gaustad mener Fylkesmannen må ta sin store del av skylda for det som har skjedd rundt Miljøservice Eide.

Kolbjørn Gaustad mener Fylkesmannen må ta sin store del av skylda for det som har skjedd rundt Miljøservice Eide.

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg er blant de skattebetalere i Hustadvika kommune som ikke vil være med på å betale oppryddingen etter konkursen i Miljøservice, som etter bobestyrerens overslag kan beløpe seg til 10 millioner kroner.

Det var Fylkesmannen (fra 1/1-21 statsforvalter) som kontrollmyndighet, som i brev datert 10. juni 2020 nektet videre drift, som igjen førte til at selskapet meldte oppbud 2. november og gikk konkurs.

Regnskap for 2019 er ikke verken revidert eller sendt rett-tidig til Brønnøysund, slik kravet er. Siste avlagte regnskap er for 2018 og det viser et underskudd på nesten 1 million. Bobestyreren opplyser at det er kommet krav på 4 millioner kroner til konkursboet. Miljøservice har de siste åra skiftet til ny revisor hvert år. God revisjonsskikk er at avleverende revisor har et overleverings- og orienteringsmøte med den nye revisoren, noe som kan bli nyttig for bobestyreren å gå gjennom.

Hvem må betale oppryddingen? Dette er et stort økonomisk spørsmål for Hustadvika kommune, som fra før har en anstrengt økonomi og ikke tåler noen stor opprydingsregning for Miljøservice på Eide. Etter forurensingsloven er det Fylkesmannen som har gitt Miljøservice konsesjon til å drive sin virksomhet, basert på mottak fra næringslivet. Det er den samme Fylkesmannen som også er kontrollmyndighet for driften av Miljøservice.

Bekymringsmelding

Eide kommune innkalte først på 2000-tallet fylkesmannen for å innskjerpe manglende opprydding i området, etter en rekke klager på forsøpling i og omkring området forårsaket av Miljøservice. Både kommunens og Fylkesmannens arkiv vil kunne bekrefte dette møtet.

Årsaken til konkursen var at Miljøservice helt siden 2008 hadde blitt pålagt å tømme eiendommen for lagret avfall, uten at dette hadde blitt gjort. Når Fylkesmannen har gitt 12 års utsettelse og ikke har klart å oppnå hensikten, er det rimelig å kreve at Fylkesmannen også tar konsekvensen av sitt ansvar og betaler regninga for opprydding etter virksomheten. Det er den samme Fylkesmannen, som etter å ha gitt konsesjon, også har hatt kontrollmyndigheten med driften. Bobestyrer bør skaffe seg historisk oversikt over kontrollhandlinger med pålegg og ha en klar formening om hvor ansvaret ligger og hvem som skal betale regninga for oppryddingen.

Tre-hodet troll

Slik forurensingsloven framstår så er det departementet som er den øverste myndighet og som har delegert til Fylkesmannen å gi konsesjon og kontroll av Miljøservice, mens kommunen er forurensingsmyndighet innenfor sine grenser. Det er etter loven forurenseren som skal dekke kostnadene med opprydding. Ved denne konkursen har bobestyreren allerede konstatert at det ikke er midler i boet til opprydding . Forsøplingen er en konsekvens av Fylkesmannens manglende kontrollresultat. Det betyr at ansvaret for oppryddingen påhviler Fylkesmannen og at kostnadene må dekkes av det offentlige.

Daglig leder og styreleder har utvist store kreative evner til å holde Fylkesmannen med godt prat uten å følge pålagt krav til ikke selv å forurense omgivelsene. I tillegg til sitt eget område har Miljøservice forurenset store områder av kommunens industriområde ca 6 dekar der det uten tillatelse er lagret store mengder med avfall fra byggevirksomhet og annet avfall.

Ingen tillatelse

Miljøservice har på forskjellige måter klart å holde kommunen, som forurensingsmyndighet, i sjakk ved en rekke tiltak som å arrangere country-festivaler også i kirken, dansegallaer, donasjoner av hjertestarter, sykler til eldresenteret og sterkt engasjement som leder av Elde felleskirkelige råd, med påbygging og renovering av Eide kirke, osv.

Selv om oppramsingen kanskje er mangelfull kan det aldri fra kommunens side ha vært meningen at disse tiltakene var noen slags form for tillatelse til forsøpling av kommunens eiendom, eller fritak for økonomisk ansvar for opprydding av den forsøpling som er blitt resultatet av Miljøservice sin næringsvirksomhet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken