Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag er glad for at stadig flere forbrukere blir opptatt av sunn mat, etisk mat, dyrevelferd og klimavennlig matproduksjon. Når det avdekkes kritikkverdige forhold i norsk matproduksjon er dette et ansvar som må deles mellom bonden, politiske myndigheter som vedtar rammevilkår, Mattilsynet som tilsynsmyndighet og forbrukeren i den grad man bidrar til prispress. Når slike situasjoner avdekkes er det liten trøst at det er verre i mange andre land. Fortsatt har Norge noen av de strengeste velferdsreglene for husdyrhold, minst medisinbruk og et oversiktlig landbruk som gjør at forbrukeren har god grunn til å ha tillit til hvordan maten produseres.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har sterkt bidratt til at vi har fått et alternativt matsystem de siste 20 åra. Økte produksjon av lokalmat gir forbrukeren en god mulighet til å bli kjent med produksjonsmåten på gårdene og ikke minst møte bonden på Bondens Marked. Den siste tilveksten til dette systemet er Reko-ringene som stadig omsetter mer mat direkte fra bonde til forbruker.

Men både bonden og forbrukeren må være klar over at det finnes motkrefter. Det er sterkt press på prisene for matvarer både innenlands og ikke minst fra krefter som ønsker å øke importen. EU har nettopp inngått en frihandelsavtale med store mateksportland fra Sør-Amerika (MERCOSUR) og Norge gjennom Efta gjennomfører fortiden tilsvarende forhandlinger. Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag vil på det sterkeste advare mot å åpne grensene for mer matimport hvor man mister kontrollen over hvordan maten produseres.

Norske konsesjonsregler har åpnet muligheten for at vi også i Norge har fått et industrilandbruk med store ansamlinger av husdyr som ikke har mulighet til å leve et naturlig liv. Å plassere hele ansvaret for brudd på velferdsregler som er avdekket på bonden, er en ansvarsfraskrivelse fra politiske myndigheter som har presset fram denne driftsformen.

Forbrukeren har nå en mulighet til å si fra om hvilke landbruk man ønsker gjennom å kjøpe den maten som oppfyller de krav befolkningen har. Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag håper at forbrukerne gjør sine bevisste valg når de kjøper mat og på den måten sier fra til myndighetene hvilke landbruk de ønsker skal utvikles i Norge. Kjøp norsk – kjøp lokalt! Bli venn med en bonde og kjøp sporbar mat! Ta ansvar!