En gynekolog velter «korthuset», unnskyld sykehuset vårt fra at fødeavdelingen kan åpnes. Ble beskrivelsen «korthus» brukt? Ja visst, da har altså vårt sykehus fått et nytt og forklarende innhold. Om jeg harselerer, nei da, vår sykehushistorie når den skal skrives engang i framtida, vil være full av omskrivinger av begrepet sykehus. Det nærmer seg jul og som bestilt kommer kremmernes reklame: «hold magien ved like».

Disse omskrivingene har kommet fra kreative hjerner, som har hatt sin forankring i de nyskrivinger, som har grodd som ugress i kjølvannet av helseforetaksmodellen. Alt dette for å fortelle oss hvor fantastisk en forretningsmodell vil fungere for juvelene i vår lokale folkehelse, nemlig sykehusene. Et avgjørende element for helse, liv og sikkerhet.

Helseforetakenes og deres godt betalte direktører, som i praksis ble gitt alle fullmakter over våre sykehus fra politikere på ville veier, har ført vårt helsevesen ut i en alvorlig krise.

Bedre illustrasjon på dette kan vi egentlig ikke få enn det som nå skjer i Kristiansund. Hvordan kan det forventes at det kommer søkere til stillinger ved et sykehus, som har vært under nedleggingstrusler i år etter år. Forventes det at helseforetaket slipper unna med at en gynekolog veltet «korthuset», unnskyld, sykehuset vårt?

Min påstand er at så lenge helsepolitikken forvaltes av helseforetaksmodellen og politikerne velger å legge seg flat for denne, så kommer vi ut som tapere. Det er helseforetakenes faglige vurdering som vil avgjøre om det blir en fødeavdeling etter at «fellessykehuset» er åpnet på Hjelset.

Hva vi menige og «våre» politikere har av mening spiller ingen rolle, annet enn at vi blir oppfattet som en pest og plage for elitene i politikk og helseforetak. Det er å tro og håpe at vi forblir pest og plage, og det finnes heldigvis ingen vaksine mot dette avviket i vår folkehelse.

Tusener på tusener har deltatt i demonstrasjoner over en nærmest uendelig årrekke. Folk, faner, flagg, appeller, delegasjoner, innlegg, og hva ellers måtte være. Vi er i virkeligheten et samlet bysamfunn og en region, som aldri har kastet kampviljen over bord.

Et stolt ukuelig folkeferd som står oppreist uansett vær og føreforhold.

Tilliten til helseforetaksmodellen og dens øyentjenere er ikke bare tynnslitt, den er utslitt. Det finnes heldigvis ingen vaksine mot dette heller!

Vi gir oss aldri – fjern helseforetaksmodellen – 4 - fire lokalsykehus i Møre og Romsdal.