Fredag 17. juni opplyste Helse Møre og Romsdal om at det var innført besøksforbud på medisinsk sengepost ved Kristiansund sjukehus, på grunn av et utbrudd av covid-19.

Det skulle gjøres en ny vurdering i starten av denne uka, og nå er det klart at besøksforbudet forlenges ut denne uka. Det opplyser helseforetaket i en pressemelding.

Pasientene som er smittet er isolert og sykehuset har satt i gang tiltak for å stanse koronautbruddet.

Det er unntak for besøkende til kritisk syke pasienter, men besøk må avtales med sengeposten på forhånd.