Et utbrudd av covid-19 har ført til at Kristiansund sjukehus har stengt den medisinske sengeposten for besøkende. Dette gjelder fram til mandag 20. juni, da det vil gjøres en ny vurdering av situasjonen.

Dette opplyser Helse Møre og Romsdal i en pressemelding fredag formiddag. Koronautbruddet får ikke konsekvenser for driften ved sykehuset.

Helseforetaket skriver at man har kommet raskt i gang med håndtering av utbruddet, og at tiltak er iverksatt for å stanse det.

Ingen av de smittede pasientene har alvorlige symptomer.

– Pasientene det er snakk om er isolert, og vi har god kontroll på situasjonen. Sengeposten er ikke stengt, og vi tar imot nye pasienter, sier smittevernrådgiver Ann-Iren Kjønnøy.

Det gjøres unntak for besøkende til kritisk syke pasienter, men besøk må avtales med sengeposten på forhånd.