Koronapasient var på fest med 100 personer – smittekilden ikke funnet

Pasienten fra Tingvoll som er lagt inn ved Molde sykehus var på dans ved Bollitun i Hustadvika to uker før innleggelsen.