Koronapandemien stopper dem ikke fra å vokse

KHK har snart dobbelt så mange medlemmer i dag som for tre år siden.