Utrykningspolitiet har onsdag gjennomført en trafikkontroll på riksvei 70 i Sunndal.

Det er 80-sone på stedet, og høyeste hastighet som ble målt i fartskontrollen var 101 km/t, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt.

Til sammen ble det skrevet ut 14 forenklede forelegg i kontrollen.

Også på tirsdag sto UP ved riksvei 70 i Sunndal for å sjekke farten i 80-sonen. Da ble det utstedt 15 forenklede forelegg for hastighetsovertredelse, med 102 km/t som høyeste målte fart. I tillegg fikk to førere bot for å bruke mobiltelefonen.

Dette koster det å kjøre for fort i 70- og 80-sone

Dette er størrelsen på foreleggene når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

  • til og med 5 km/t: 850 kroner
  • til og med 10 km/t: 2.300 kroner
  • til og med 15 km/t: 3.700 kroner
  • til og med 20 km/t: 5.150 kroner
  • til og med 25 km/t: 7.000 kroner
  • til og med 30 km/t: 9.300 kroner
  • til og med 35 km/t: 11.150 kroner

Kilde: Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker