Kontroll av tyngre kjøretøy på Bergsøya

Onsdag utførte Statens Vegvesen kontroll av tyngre kjøretøy på Bergsøya.