Konserter rammet etter politianmeldelsen av Ladekaia: – Jeg har det travelt

Kon­sert­ar­ran­gø­ren Dora 3 job­ber for har­de li­vet for å flyt­te kon­ser­ter. År­sa­ken er at den po­pu­læ­re re­stau­ran­ten Ladekaia er an­meldt for­di de ikke har hatt gyl­dig skjenkebevilling.