Frei barnekor gleder seg til å ta imot publikum som planlagt i Frei kirke lørdag. Det skriver styret i en pressemelding.

De nye smittevernreglene gir en publikumsbegrensning, men det er fortsatt noen ledige billetter.

– Barna gleder seg veldig. Det er flott at vi kan gjennomføre dette i tråd med de nye reglene, ikke minst for barna sin del, som har øvd og sett fram til å synge julesanger foran publikum, familie og venner, sier korets dirigent Cathrine Brandvik Haukenes.

Det blir full lys- og lydproduksjon, og koret har fått med seg et band bestående av noen av fylkets mest anerkjente musikere. Jo Inge Nes er med på perkusjon, Peter Wergeni på saksofon og Sindre Klykken på bass.

Det blir også urpremiere på en helt ny julesang som Guri Brandvik Nilsson har skrevet til barnekoret.

– Med vakre barnestemmer og dyktig band blir det skikkelig julestemning, lover musikalsk leder Rune Tylden.

Etter at det kom nye smittevernregler fra regjeringen, som gjelder fra torsdag, er det blitt lagt en oppdatert plan for gjennomføring av konserten. Publikum bes om å bruke munnbind på vei inn og ut av kirka, og gjerne under hele konserten. Alle får tilvist plass når de kommer.

Det er gratis for barn under 16 år å komme i følge med en voksen, men for å få oversikt ved eventuell smittesporing skal også barnebillettene registreres, skriver styret i Frei barnekor.

– Her kan de som har, eller skal kjøpe billetter, gå inn på Frei barnekor sin julekonsert på billettsiden på Tikkio og «kjøpe» barnebilletter, står det i pressemeldingen.

Konserten gjennomføres med støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

De nye tiltakene for arrangementer og sammenkomster

  • Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
  • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.
  • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
  • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
  • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
  • Skjenkestopp klokken 24:00 på arrangementer med skjenkebevilling.
  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
  • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.