Det er med undring jeg leser lederen i Tidens Krav i anledning den nylig fremlagte nasjonale helse- og sykehusplanen fra regjeringen.

Avisen fremhever i sin kommentar at det er unødvendig for spesialsykepleier å ta mastergrad. Det er uklart om TK konkluderer ut fra egne vurderinger eller om avisen mener å sitere planen. Uansett så blir det feil.

Fortellingen om sykepleie som «varme hender» eller arbeid som alle og enhver kan gjøre er forbi. Nasjonal helse- og sykehusplan beskriver kompleksiteten i dagens spesialisthelsetjenester og også behovet for sykepleieres masterkompetanse.

Folk lever lengre, med komplekse og sammensatte diagnoser, behandling og teknologi blir stadig mer avansert og møtene som skaper relasjoner og bidrar til verdighet blir kortere. Sykepleiere er den største yrkesgruppen i spesialisthelsetjenesten, vi er tilstede hele døgnet og er ofte alene med pasienten. Med et slikt bakteppe er det vanskelig å forstå argumentasjon som går på å redusere sykepleierens kompetanse.

TK påberoper seg kunnskap om sykepleiers utdanning og nivået den bør ligge på. Det er mildt sagt overraskende. En som er opptatt av riktig bruk av fellesskapets ressurser, likeverdige helsetjenester og pasientsikkerhet burde ta seg bryet med å finne ut hvorfor sykepleiere med masterkompetanse er viktig. Å motarbeide sykepleieres utdanning i internasjonalt godkjent gradstruktur er som å «tisse i buksa for å holde varmen». En kortsiktig løsning på et langsiktig problem.

Konsekvensen vil være enda større problemer med å rekruttere og beholde sykepleiere, samt at det innen kort tid vil mangle førstekompetanse til å utdanne sykepleiere uansett bachelor- eller masternivå. Dagens spesialutdanninger for sykepleiere er stort sett allerede på masternivå og utviklet ut fra nettopp helsetjenestenes og pasientens behov.

Svaret på fremtidens utfordringer er derfor ikke å hindre eller å redusere sykepleieres kunnskapsutvikling. Sykepleiere med mastergrad er ingen «belønning i kompetanse som egentlig er overflødig», det er livsviktig kompetanse for utvikling av likeverdige helsetjenester, for rekruttering til yrket og for å nå helseministerens mål om «pasientens helsetjenester».

Jeg inviterer Tidens Krav til samtale om helsetjenestene og sykepleiernes kompetanse når det måtte være.