Kompetanse og fagmiljøene i HMR

Våre politikere tror at dess større – jo bedre. Men hvor er pasientene i denne tankegangen, spør Gunnar Gunnarsson.

Våre politikere tror at dess større – jo bedre. Men hvor er pasientene i denne tankegangen, spør Gunnar Gunnarsson.

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.På et tidlig tidspunkt i prosessen med SNR ble en del fagområder delt ut mellom Ålesund Sjukehus og SNR. Her var det såkalte faglige vurderinger som ble lagt til grunn, der de ribbet Kristiansund Sykehus for funksjon etter funksjon.

Dette temaet om Kompetanse og Fagmiljø er lite fremhevet i denne debatten. Kan det skyldes at disse miljøene har fått «munnkurv» fra ledelsen i HMR om å ikke uttale seg offentlig? Eller kan det være andre signaler som er gitt? Vi alle skjønner at de ansatte ved sykehusene har taushetsplikt, men noen ganger lekker det ut informasjon om alvorlige hendelser der blant annet Molde Sjukehus har hatt flere alvorlige avvik. Men det får ingen konsekvenser for de såkalte fagmiljøene da de er så store hevdes det, og samme personell får fortsette som før uten at man blir stilt ansvarlig.

Jeg antar at HMR har foretatt en Kompetansekartlegging av alle sine ansatte ved Helseforetakets sykehus, og ut ifra den kjenner de til hva hvert enkelt sykehus er sterke og svake på.

Avdekkes det svakheter er det helseforetakets plikt å heve kompetansen innen de områdene man er svake på.

Man må ikke tro at løsningen er å slå sammen to avdelinger for å tro at da blir fagområdet sterkere.

Det som da oftest skjer er at fagområdet kan bli svekket på grunn av kulturforskjeller, og ikke minst konflikten De og Oss. Det å bygge en felles kultur tar mange, mange år.

Har HMR kartlagt hvem fra Kristiansund Sykehus og Ålesund Sjukehus som vil pendle til Hjelset? Og det samme hvor mange vil pendle fra Molde til Ålesund da flere av dagens funksjoner skal flyttes dit?

Nylig kunne vi lese om Fabian Stang som sa blant annet til Slagsvold Vedum i Sp: «Måtte jeg aldri bli syk på dine mini-lokalsykehus, uten fagmiljø».

Men det er dessverre ikke bare Fabian Stang som har denne oppfatningen.

Våre politikere tror at dess større – jo bedre. Og helsebyråkratene tror at dess større avdelinger en har så sparer man penger på å unngå doble funksjoner.

Men hvor er pasientene i denne tankegangen?

«Du veit ikkje ka du snakka om»!var det en Sp-politiker som sa i sinne for noen år siden. Og det er like aktuelt i dag om «The never ending story – SNR». Det har dannet seg en mening og et bilde av denne saken uten at politikere, beslutningstakere og andre involverte kjenner hele sannheten i denne prosessen.

Kunnskap er makt sa man før – men det var før man kartla Kompetanse og Fagmiljø!

Både Kompetanse og Fagmiljøet ved Kristiansund Sykehus skårer stort uten at det er offentlig kunngjort. (kilde NN).

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken