Politikerne i Surnadal møtes digitalt på Teams, for å komme seg gjennom en lang saksliste med flere tunge saker torsdag.

Du kan se hele sakslista her:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/SURNADAL/Meetings/Details/224278

Møtet sendes på Kommune-TV, og du kan følge møtet her:

https://surnadal.kommunetv.no/live/37