Drift- og vedlikeholdsavdelingen i Kristiansund kommune ble onsdag tildelt Arbeidsmiljøprisen i Møre og Romsdal. Prisen ble delt ut under Arbeidslivskonferansen denne uken.

– The A-Team eller JA-team er Drift- og vedlikeholdsavdelingen i Kristiansund kommune, melder kommunen selv på sin hjemmeside.

– Vi løser alt, vi er i kontinuerlig utvikling, alle kompetanseheves, alle involveres og vi har jevnlig felles møter, forteller avdelingsleder Anders Marius Bøe til hjemmesiden. Avdelingslederen sier at det er mange faktorer til at de lykkes med sine mål og det gode miljøet, men trekker fram den velfungerende organisasjonen på arbeidsplassen.

Du kan lese mer om avdelingen her.

Siden 2016 har det vært rundt 80 personer innom avdelingen, halvparten er arbeidspraksis og arbeidstrening og den andre halvparten er ungdommer som har sommerjobb.

– De som kommer til oss har varierende behov for oppfølging, noen mye og andre ingen. Vi tilpasser, slik at alle opplever inkludering og stor grad av mestring og anerkjennelse, sier Bøe.

Enere med bevisst holdning

Avdelingen presenterer seg selv som The A-Team eller JA-team. Referansen viser – ifølge artikkelen på hjemmesiden – at de både ønsker å være enere i og utføre sine oppgaver, samt har en bevisst holdning til hvordan man står i møte med oppgaver, kolleger og de man møter i kraft av sin rolle på jobb.

Arbeidsmiljøprisen deles hvert år ut av Arbeidsmiljøgruppen i Møre og Romsdal, som er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet, og favner representanter fra KS, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Vernetjenesten. Prisen skal gi en anerkjennelse til de som har utpekt seg i å lykkes med arbeid knyttet til arbeidsmiljø, og samtidig gi andre mulighet til å bli inspirert av de suksessfaktorer som løftes frem.