I et infoskriv på sine nettsider om vaksineplanene for sommeren, varsler Smøla kommune om at flere må forberede seg på å bli kalt inn for å bli vaksinert i sommer og i sommerferien.

Myndighetene har tidligere varslet at leveransene av vaksiner kommer til å øke i juni, juli og august.

– Vi ønsker å forberede innbyggerne våre på at de kan bil innkalt til vaksinasjon gjennom sommeren og i sommerferien, sier helsesykepleier Else Jorunn Lillenes i saken på smola.kommune.no.

Nå vaksineres voksne innbyggere i alderen 65–74 år og gruppen 18–64 år med sykdommer med høy risiko. Framgangen i vaksineringen på kommunen kan du se her:

– Med større leveranser av vaksinedoser så kommer vi raskere nedover i prioriteringsrekkefølgen. Det er likevel fortsatt usikkert hvor raskt ulike grupper vil få tilbud om vaksine. Dette avhenger av flere forhold, blant annet vet vi ikke lang tid i forveien hvor mange doser vi mottar ukentlig sier Lillenes.

Kommunen informerer også om at de vil få færre doser enn forventet i uke 20, 21 og 22. I disse ukene vil kommunen prioritere de som skal ha 2. dose.

  • Innbyggerne vil få tilbud om å få dose 2 i samme kommune som de fikk/får dose 1.
  • Dette gjelder både nå og under ferieavviklingen. Alle blir oppringt eller får SMS når det blir deres tur til å bli vaksinert.
  • Tlf. nr. en blir oppringt fra er 903 65 162.
  • Du skal ikke selv ringe og bestille time for vaksinasjon.
  • Vaksinasjon foregår på Smøla helsestasjon, Helsesenteret.
  • Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.